Napi evangélium

Felhasználók

Oldalainkat 26 vendég és 0 tag böngészi

TEMPLOMBÚCSÚ-MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPE


Mária Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentje. Az épület 1993. szeptemberi felszentelése óta minden évben október 8-hoz közel eső vasárnapon tartjuk  templombúcsúnkat. Mint ismert, Szent István királyunk országfelajánlása óta nevezzük Nagyasszonyunknak Máriát. Az országfelajánlás jelenete templomunk szentélyének ablakán meg is van örökítve. A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, ránk magyarokra, tiszaújvárosiakra megkülönböztetett figyelemmel tekint. Kövessük ezért az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban a rászorulók felé forduló szeretetben, ezt hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében Kelemen István, az ünnepi alkalomra meghívott plébános, aki egykori tiszaújvárosi káplánként a templom építésében is közreműködött. Majd szentbeszédében így imádkozott: Áldott Nagyasszonyunk! Vedd pártfogásodba a magyar apákat és anyákat, hogy állják a nehéz idők küzdelmeit és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg őket, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak.
Az október 11-én tartott templombúcsú ünnepi szertartása -amelyen a hagyományokhoz híven az egyházközség énekkara is közreműködött- körmenettel zárult.(Az egyházközség nevében Gál Benjáminné a képviselőtestület elnöke köszöntötte az egykori káplánt.)

Képek megtekintése