Házszentelő ima

 

A ház megáldása vízkeresztkor

 

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

 „Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincsesládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére.”

 

Mindenható Urunk, Istenünk! Áldásodat kérjük otthonunkra. Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje és derűje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod otthonunkon és minden lakóján.

 Áldd meg (meghintjük szenteltvizzel) ezt a hajlékot és mindannyiunkat, hogy Neked, mint családi egyház, lelki áldozatokat hozhassunk a szeretet aranyával a szenvedés mirhájával és az imádság tömjénével. Krisztus a mi Urunk által.

Miatyánk …

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké, Amen

 


 

A mise végén lévő imák:

Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak!   Ámen.

 


 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig égi seregek vezére a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!  Ámen.

 


 

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!  Ámen.

 


 

Az ima változásokat eredményez és hatására sok minden megtörténhet. Az ima megváltoztat dolgokat.

 


 

Gondolod, hogy emberek milliói éveken át hittek volna az imádságban, ha ez nem működne? Fedezd fel önmagadban az ima erejét. Nem nagy titok, ráadásul díjmentes. Mindössze annyit kell megtenned, hogy kipróbálod.

 


 

,,Ó, Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom!"  Ámen.

 


 

Új nap:
Ma minden ragyogóbbnak tűnik,mint tegnap. Erőt kértem, és te megadtad. Segélykiáltásom meghallgattad.Könyörgő imám trónusodhoz talált, Uram, már szívesen szolgálom mások javát, és nem késlekedem tovább. Ámen.

 


 

Istenem, nyugalmat ígértél nekem. Azt ígérted, hogy könnyebb lesz téged követnem, mint saját magamat. Kérlek,taníts ma gyengédségre és alázatosságra, és segíts, hogy nyugalmat leljek ígéretedben, hiszen boldogan fogadom el útmutatásodat.  Ámen.

 


 

Figyelek Isten szavára:
Uram, meg akarom újítani az életemet. Először kérlek, mutasd meg, mit tegyek. Beszélj csak, hiszen odafigyelek rád. Vezess, mert hajlandó vagyok követni téged, amíg a szeretetedben élhetek. Ámen.

 


 

Egymástól távol:
Mutasd meg nekünk, hogy az egymástól távol töltött idő is értékes. Add, hogy bölcsen használjuk fel ezt az időszakot: hogy elgondolkodjunk a hibáinkon, s kitaláljuk, hogyan hozhatnánk helyre. Hogy rájöjjünk, miként újítsuk meg kapcsolatunkat mélyebb szeretettel. Taníts meg rá, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Te szeretsz bennünket, mert a Te szereteted nagylelkű, gyengéd és megbocsájtó. Ámen.

 


 

Sose fogyjon ki lábad alól az út, a szél mindig a hátadba fújjon, a nap mindig süsse a képed, s az eső lágyan öntözze rétjeid; s míg újra találkozunk, Isten hordozzon a tenyerén. Ír ima

 


 

Uram, add, hogy ne veszítsem el ma a humoromat, még akkor sem, ha a helyzet eldurvul. Elég baj és nyomorúság van a világban; én inkább egy kis örömöt és nevetést szeretnék vinni bele. Adj, kérlek, könnyű szívet és optimista látásmódot, hogy képes legyek jó hangulatot teremteni azok körében, akikre hatással vagyok! Világítsa be életemet a Te örömöd fénye, s süssön át mindenen, amit ma mondok vagy teszek.

 


 

Drága Istenem, szólítottál, és én meghallottam hívásodat. Most a te erődre van szükségem, hogy engedelmeskedni tudjak akaratodnak. Töltsön el engem a Te lelked, hogy minden cselekedetemben kedvedet leljed és a Te dicsőségedet szolgálja.

 


 

Jézusom... Segíts, hogy a mai és holnapi nap folyamán ráébredjek, hogy ki is vagyok én és ki vagy Te, s hogy mi az, amit képviselek, és miről teszek tanúságot és kérlek, vigyázz rám! Szeretlek. Ámen

 


 

Drága Uram, mi a te kezed által épített templomok vagyunk. Segíts, hogy kifejezhessük irántad érzett áhítatunkat, segíts, hogy dicsőségedre éljünk, mivel bennük lakik a lelked, segíts, hogy olyan emberré váljunk, amilyennek Te akarsz látni bennünket. Köszönjük, hogy megáldottál az élettel, melyet Tőled kaptunk! Ezért imádkozunk. Ámen