Miserend

Miserend és hirdetések: Tiszaújváros, 2018.02.18.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

 

KEDD:                + Földvári Bertalan lelki üdvéért

    

SZERDA:          + Makó Antal 2. évf.,  + Dobos Antalné Erzsébet

                                                                                                                                                        

CSÜTÖRTÖK: + Márta édesanya + József édesapa

                              élő és elh. hozzátartozók (a megszokottól eltérően 18 órakor)

 

PÉNTEK:          Egyházközségünk tagjaiért, családjainkért

                           A tisztítótűzben szenvedő lelkekért

                              

SZOMBAT:       + Bacsa Sándorné Mária 5.évf.,  élő és elhunyt családtagokért

 

 

Szerdán és  pénteken reggel fél 9-kor,   kedden, csütörtökön,  szombaton este 18 órakor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

 

Következő vasárnap gyűjtés: a Katolikus Iskolák javára.

 

Nagyböjti időben minden héten pénteken a reggeli mise előtt ¾ 8-tól Keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, melyre szeretettel  hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.  A keresztút-járás rávezet minket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére, legyen ez negyven napos előkészületünk, bűnbánati időszakunk része.

 

Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Egyházközségünk Karitász Csoportja, Nagyböjti időben is tartós élelmiszerrel szeretne támogatni rászoruló családokat. Ennek megvalósításához kérjük a kedves hívek anyagi támogatását. Az adományokból mi fogjuk megvásárolni az élelmiszert, így minden család azonos támogatásban részesül. Adományokat fogadunk a plébánián, vagy hátul a kis asztalnál elhelyezett perselyben. Gondoljunk azokra, akiknek gondot okoz, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra. Támogatásban azok a rászoruló családok részesülhetnek, akik a Humánszolgáltató Központ hivatalos nyilvántartásában szerepelnek.