Miserend

 

 

Miserend és hirdetések: Tiszaújváros, 2017.12.03.

  Advent 1. Vasárnapja

 

 KEDD:              Egy kislányért és családjáért (élők) 

                                                                            

SZERDA:          + Zelei János 3.évf.

                           

CSÜTÖRTÖK:    + Erika 1. évf.

 

PÉNTEK:          + Leskó László, élő és elh. hozzátartozók

                           

SZOMBAT:       + Szeretteinkért

    

 

Advent idején szerdán, csütörtökön, pénteken reggel 6:00 órakor, kedden, és szombaton este 18 órakor, vasárnap  délelőtt 11 órakor lesznek szentmisék templomunkban. A hétköznapi szentmisék után elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért.  A reggeli misék előtt ¾ 6-tól gyónási lehetőség lesz.

 

Hirdetem továbbá,  hogy templomunk nagytakarítása december 5-én kedden reggel 8 órától lesz. A fenyőfákat hétfőn szállítják a templomba, ezért másnap reggelre tervezzük a takarítást.  Kérem a kedves hívek segítségét.

 

Egyházközségünk Adventi lelkigyakorlata december 9-én szombaton délután  lesz a plébánia közösségi termében. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

 

Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Egyházközségünk Karitász Csoportja december hónapban tartós élelmiszerrel szeretne támogatni rászoruló családokat. Ennek megvalósításához kérjük a kedves hívek anyagi támogatását. Az adományokból mi fogjuk megvásárolni az élelmiszert, így minden család azonos támogatásban részesül.  Adományokat fogadunk a plébánián, vagy  hátul a kis asztalnál elhelyezett perselyben. Kérjük, gondoljunk azokra, akiknek gondot okoz, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra.

 

Miserend és hirdetések: Tiszaújváros, 2017.12.10.

Advent 2. Vasárnapja

 

 KEDD:              Egy család élő és elhunyt tagjaiért 

                                                                            

SZERDA:          Egyházközségünk tagjaiért és családjainkért,

                            a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

                           

CSÜTÖRTÖK:    A Volyánszki család élő és elhunyt tagjaiért

 

PÉNTEK:          A Türk család élő és elhunyt tagjaiért

                           

SZOMBAT:       A Tógyer család élő és elhunyt tagjaiért

    

 

Advent idején szerdán, csütörtökön, pénteken reggel 6:00 órakor, kedden, és szombaton este 18 órakor, vasárnap  délelőtt 11 órakor lesznek szentmisék templomunkban. A hétköznapi szentmisék után elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért.  A reggeli misék előtt ¾ 6-tól gyónási lehetőség lesz.

 

Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy december 13-án,  szerdán este 18 órától  lesz templomunkban a hagyományos Adventi Hangverseny. Mindenkit szeretettel várunk.

 

December 15-től  a hétköznapi misék előtt fél órával végezzük a Szentcsalád imaórát.

 

December 16-án szombaton 16:30-tól lesz az Adventi nagy gyóntatás a templomban.

 

Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Egyházközségünk Karitász Csoportja december hónapban tartós élelmiszerrel szeretne támogatni rászoruló családokat. Ennek megvalósításához kérjük a kedves hívek anyagi támogatását. Az adományokból mi fogjuk megvásárolni az élelmiszert, így minden család azonos támogatásban részesül.  Az adományok gyűjtése ezen a hét végén, vasárnap zárul. Kérjük, gondoljunk azokra, akiknek gondot okoz, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra.

 

A gyűjtés eredményének ismeretében a Karitász Csoport tagjait megbeszélésre várjuk december 12-én kedden este 18:30-ra, az esti mise után a plébánia közösségi termébe.