Adventi lelkigyakorlat

Napi evangélium

Felhasználók

Oldalainkat 8 vendég és 0 tag böngészi

   

Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének nevezte a karácsonyt, Jézus Krisztus születésének ünnepét... Az öröm, a békesség, a meghitt áhítat volt a jellemző a mi karácsonyunkra ebben az évben is. Az ünnepi díszben öltözött templomunkban dr. Mata István plébános mutatta be az éjféli, az első-, a második napi karácsonyi szentmisét. A hittanosok december 24-én délután Luczné Bodnár Edit óvodapedagógus irányításával az ilyenkor szokásos pásztorjátékban elevenítették fel Jézus születésének eseményeit. Az egyházközösség énekkara, csak úgy mint minden ünnep idején, az éjféli szentmisében működött közre. A karácsonyt megelőző adventi időben, a kialakult hagyomány szerint, a hittanosok adventi koszorúkat készítettek, ezeket az első adventi vasárnapon megszentelte plébánosunk. A gyerekek közreműködésével az adventi vasárnapokon ünnepélyes gyertyagyújtás is volt. A karácsonyi ünnepkor Vízkeresztkor, a víz megáldásával, a vízszentelés szertartásával zárult.


 


Mária Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentje. Az épület 1993. szeptemberi felszentelése óta minden évben október 8-hoz közel eső vasárnapon tartjuk  templombúcsúnkat. Mint ismert, Szent István királyunk országfelajánlása óta nevezzük Nagyasszonyunknak Máriát. Az országfelajánlás jelenete templomunk szentélyének ablakán meg is van örökítve. A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, ránk magyarokra, tiszaújvárosiakra megkülönböztetett figyelemmel tekint. Kövessük ezért az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban a rászorulók felé forduló szeretetben, ezt hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében Kelemen István, az ünnepi alkalomra meghívott plébános, aki egykori tiszaújvárosi káplánként a templom építésében is közreműködött. Majd szentbeszédében így imádkozott: Áldott Nagyasszonyunk! Vedd pártfogásodba a magyar apákat és anyákat, hogy állják a nehéz idők küzdelmeit és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg őket, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak.
Az október 11-én tartott templombúcsú ünnepi szertartása -amelyen a hagyományokhoz híven az egyházközség énekkara is közreműködött- körmenettel zárult.(Az egyházközség nevében Gál Benjáminné a képviselőtestület elnöke köszöntötte az egykori káplánt.)

Képek megtekintése


 

                                                                                                              

 

Az Úr Testének és Vérének ünnepe volt június 7-én, vasárnap. A hagyományokhoz híven templomunkban is szentmisével és körmenettel ünnepeltük az Úr napját. A templom előtti téren négy szabadtéri oltárnál tartott szertartást Dr. Mata István plébános. Az oltárok fölé lombsátrakat emeltek, a tér kövére az elhaladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórtak a ministráló gyermekek. Az ünnep fő eseménye a körmenet volt, amelynek során körülvitték a hívek az Oltáriszentséget, ezzel megvallották hitüket, illetve megmutatták a világnak, a városlakóknak az Oltáriszentségben lévő Úr Jézust…

További képek megtekintése


 

A vasárnapi  pünkösdi szentmisén elsőáldozás volt templomunkban. Egyházközségünkből negyvennégy gyermek vehette magához első alkalommal az Úrjézus szent testét. A szentmise ünnepélyes volt, hiszen a pünkösdi szentlélek jelenlétében tehettek fogadalmat hitük mellett elsőáldozóink. Hitoktatójuk, Székely Pálné által összeállított ünnepélyes műsorban a várva várt Úrjézust köszöntötték közösen és személyenként külön-külön is. Dr. Mata István plébános ünnepi szentbeszédében elsősorban az elsőáldozókhoz szólt. Köszöntötte őket, hitük megtartására, gyakorlására kérte őket, illetve azt hangsúlyozta számukra, hogy gyermeki, s felnőtt életükben is mindig a jézusi tanítást kövessék…

 

Képek megtekintése


 

                                                                           

 


 

Kettős ünnep volt templomunkban április 12-én. Dr. Seregély István az Egri Főegyházmegye nyugalmazott érseke ünnepélyes szentmise keretében huszonkét fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A zsúfolásig megtelt templomban az érsek az ünnepeltekkel, a hívekkel együtt imádkozva az Irgalmasság Vasárnapjáról is megemlékezett. Szentbeszédében elsősorban a bérmálkozó fiatalokhoz szólt. Arra kérte őket, hogy legyenek mindig hűek a hitükhöz, járjanak a krisztusi úton, tartsák meg életük során, bármilyen körülmények között is, az isteni parancsokat…