Napi evangélium

Felhasználók

Oldalainkat 6 vendég és 0 tag böngészi

Beszélgetés ökumenéről, iskoláról, böjtről

                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

A keresztények egységéért

                                                                                                      

Ökumenikus Imahét

            

Ebben az évben is január 17 és 24. között imádkoztak a keresztény hívek szerte a világban, hogy minél előbb megvalósuljon az az egység, amiért az Úr Jézus fohászkodott főpapi imájában: Azt akarom, hogy egyek legyenek, amint az Atya és én egyek vagyunk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem…Tiszaújvárosban immár élő hagyománnyá vált, hogy az Ökumenizmus hetében a hívek és lelkipásztoraik meglátogatják a különböző felekezetek  templomát, közösen énekelnek és imádkoznak, beletekintenek és ismerkednek egymás vallási hagyományaival. Dr.Varga István református lelkész üdvözlő beszédében kiemelte az egymással való találkozás fontosságát, örülni egymás sikereinek, látni hogy a szomszédban is van élet. Dr.Mata István római katolikus plébános a református templomban arról beszélt, hogy mennyire fontos a mai világban jó kereszténynek lenni és megtartani Krisztus tanítását. Jeviczki Ferenc görög katolikus parochus beszédében reménykeltőnek nevezte, hogy az üldöztetések és megpróbáltatások közepette is a keresztény hívőben mindig jelen van az Isten országa.

képek megtekintése

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Karácsony

   

Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének nevezte a karácsonyt, Jézus Krisztus születésének ünnepét... Az öröm, a békesség, a meghitt áhítat volt a jellemző a mi karácsonyunkra ebben az évben is. Az ünnepi díszben öltözött templomunkban dr. Mata István plébános mutatta be az éjféli, az első-, a második napi karácsonyi szentmisét. A hittanosok december 24-én délután Luczné Bodnár Edit óvodapedagógus irányításával az ilyenkor szokásos pásztorjátékban elevenítették fel Jézus születésének eseményeit. Az egyházközösség énekkara, csak úgy mint minden ünnep idején, az éjféli szentmisében működött közre. A karácsonyt megelőző adventi időben, a kialakult hagyomány szerint, a hittanosok adventi koszorúkat készítettek, ezeket az első adventi vasárnapon megszentelte plébánosunk. A gyerekek közreműködésével az adventi vasárnapokon ünnepélyes gyertyagyújtás is volt. A karácsonyi ünnepkor Vízkeresztkor, a víz megáldásával, a vízszentelés szertartásával zárult.


 

TEMPLOMBÚCSÚ-MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPE


Mária Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentje. Az épület 1993. szeptemberi felszentelése óta minden évben október 8-hoz közel eső vasárnapon tartjuk  templombúcsúnkat. Mint ismert, Szent István királyunk országfelajánlása óta nevezzük Nagyasszonyunknak Máriát. Az országfelajánlás jelenete templomunk szentélyének ablakán meg is van örökítve. A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, ránk magyarokra, tiszaújvárosiakra megkülönböztetett figyelemmel tekint. Kövessük ezért az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban a rászorulók felé forduló szeretetben, ezt hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében Kelemen István, az ünnepi alkalomra meghívott plébános, aki egykori tiszaújvárosi káplánként a templom építésében is közreműködött. Majd szentbeszédében így imádkozott: Áldott Nagyasszonyunk! Vedd pártfogásodba a magyar apákat és anyákat, hogy állják a nehéz idők küzdelmeit és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg őket, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak.
Az október 11-én tartott templombúcsú ünnepi szertartása -amelyen a hagyományokhoz híven az egyházközség énekkara is közreműködött- körmenettel zárult.(Az egyházközség nevében Gál Benjáminné a képviselőtestület elnöke köszöntötte az egykori káplánt.)

Képek megtekintése


 

Pünkösdi beszélgetés elsőáldozásról, bérmálkozásról

                                                                                                              

Úr napja

 

Az Úr Testének és Vérének ünnepe volt június 7-én, vasárnap. A hagyományokhoz híven templomunkban is szentmisével és körmenettel ünnepeltük az Úr napját. A templom előtti téren négy szabadtéri oltárnál tartott szertartást Dr. Mata István plébános. Az oltárok fölé lombsátrakat emeltek, a tér kövére az elhaladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórtak a ministráló gyermekek. Az ünnep fő eseménye a körmenet volt, amelynek során körülvitték a hívek az Oltáriszentséget, ezzel megvallották hitüket, illetve megmutatták a világnak, a városlakóknak az Oltáriszentségben lévő Úr Jézust…

További képek megtekintése