Napi evangélium

Felhasználók

Oldalainkat 21 vendég és 0 tag böngészi

TEMPLOMBÚCSÚ-MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPE


Mária Magyarok Nagyasszonya, templomunk védőszentje. Az épület 1993. szeptemberi felszentelése óta minden évben október 8-hoz közel eső vasárnapon tartjuk  templombúcsúnkat. Mint ismert, Szent István királyunk országfelajánlása óta nevezzük Nagyasszonyunknak Máriát. Az országfelajánlás jelenete templomunk szentélyének ablakán meg is van örökítve. A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, ránk magyarokra, tiszaújvárosiakra megkülönböztetett figyelemmel tekint. Kövessük ezért az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban a rászorulók felé forduló szeretetben, ezt hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében Kelemen István, az ünnepi alkalomra meghívott plébános, aki egykori tiszaújvárosi káplánként a templom építésében is közreműködött. Majd szentbeszédében így imádkozott: Áldott Nagyasszonyunk! Vedd pártfogásodba a magyar apákat és anyákat, hogy állják a nehéz idők küzdelmeit és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg őket, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak.
Az október 11-én tartott templombúcsú ünnepi szertartása -amelyen a hagyományokhoz híven az egyházközség énekkara is közreműködött- körmenettel zárult.(Az egyházközség nevében Gál Benjáminné a képviselőtestület elnöke köszöntötte az egykori káplánt.)

Képek megtekintése


 

Pünkösdi beszélgetés elsőáldozásról, bérmálkozásról

                                                                                                              

Úr napja

 

Az Úr Testének és Vérének ünnepe volt június 7-én, vasárnap. A hagyományokhoz híven templomunkban is szentmisével és körmenettel ünnepeltük az Úr napját. A templom előtti téren négy szabadtéri oltárnál tartott szertartást Dr. Mata István plébános. Az oltárok fölé lombsátrakat emeltek, a tér kövére az elhaladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórtak a ministráló gyermekek. Az ünnep fő eseménye a körmenet volt, amelynek során körülvitték a hívek az Oltáriszentséget, ezzel megvallották hitüket, illetve megmutatták a világnak, a városlakóknak az Oltáriszentségben lévő Úr Jézust…

További képek megtekintése


 

Pünkösd- Elsőáldozás

A vasárnapi  pünkösdi szentmisén elsőáldozás volt templomunkban. Egyházközségünkből negyvennégy gyermek vehette magához első alkalommal az Úrjézus szent testét. A szentmise ünnepélyes volt, hiszen a pünkösdi szentlélek jelenlétében tehettek fogadalmat hitük mellett elsőáldozóink. Hitoktatójuk, Székely Pálné által összeállított ünnepélyes műsorban a várva várt Úrjézust köszöntötték közösen és személyenként külön-külön is. Dr. Mata István plébános ünnepi szentbeszédében elsősorban az elsőáldozókhoz szólt. Köszöntötte őket, hitük megtartására, gyakorlására kérte őket, illetve azt hangsúlyozta számukra, hogy gyermeki, s felnőtt életükben is mindig a jézusi tanítást kövessék…

 

Képek megtekintése


 

Beszélgetés a hit- és erkölcstan oktatásról

                                                                           

 


 

Bérmálás- Irgalmasság Vasárnap

Kettős ünnep volt templomunkban április 12-én. Dr. Seregély István az Egri Főegyházmegye nyugalmazott érseke ünnepélyes szentmise keretében huszonkét fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A zsúfolásig megtelt templomban az érsek az ünnepeltekkel, a hívekkel együtt imádkozva az Irgalmasság Vasárnapjáról is megemlékezett. Szentbeszédében elsősorban a bérmálkozó fiatalokhoz szólt. Arra kérte őket, hogy legyenek mindig hűek a hitükhöz, járjanak a krisztusi úton, tartsák meg életük során, bármilyen körülmények között is, az isteni parancsokat…


 

"Köszönetnyilvánítás"

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójaként és Dr. Mata István atya nevében hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak az iskola kápolnájának a kialakításához.
Köszönettel tartozunk az énekkar tagjainak és azoknak is akik a  CD kiadását segítették.
 
A CD-k eladásból befolyt összeg 247.000 Ft, egyéb adomány 145.000 Ft. Összesen 392.000 Ft
 
Még egyszer köszönjük szépen!
 
Gál Benjáminné ig.